Shkolla TES

Detaje
Objekti Shkolla TES
Investitor Innovest Shpk
Roli i Ales Construction Sipërmarrës kryesor punimesh
Vendodhja Rruga “Bashkim Shkurti”, Yrshek
Sipërfaqe ndërtimi 10.000 m2
Fillimi i ndërtimit Janar 2018
Përfundimi i ndërtimit Qershor 2019
Përshkrim

Objekti përfshin ciklin e arsimit fillor, arsimit të mesëm  dhe arsimit të lartë. Ka gjithsej 48 klasa dhe një kapacitet prej 1.248 nxënësish. Ndërtesa ka 4 kate mbi tokë dhe 1 kat nëntokë.