MK Hotel

Detaje
Objekti MK Hotel
Investitor Linder Albania Shpk
Roli i Ales Construction Sipërmarrës kryesor punimesh për strukturën betonarme.
Vendodhja Brenda “Tirana Business Park “ Tiranë
Sipërfaqe ndërtimi 6.000m2
Fillimi i ndërtimit Maj 2019
Përfundimi i ndërtimit Tetor 2020
Përshkrimi

Ndërtesa 1 dhe 4 katëshe. Ndërtim komercial. Pa parkim të nivelit nëntokësor.