Godinë Banimi dhe Shërbimesh

Detaje
Objekti Godinë Banimi dhe Shërbimesh
Investitor Xhevit & Bute Hysenaj
Roli i Ales Construction Sipërmarrës kryesor punimesh
Vendodhja Rruga “Nikolla Lena”, Tiranë
Sipërfaqe ndërtimi 10.832 m2
Fillimi i ndertimit Shkurt 2020
Përfundimi i ndërtimit Mars 2021
Përshkrim

Godinë banimi dhe shërbimesh 5, 6 dhe 7 kate, me 1 kat nëntokë.