Vilat Farkë

Detaje
Objekti Vilat Farkë
Investitor ZBOGO-JA Shpk
Roli i Ales Construction Sipërmarrës kryesor punimesh
Vendodhje Farkë
Sipërfaqe ndërtimi 22 vila 12.000m2
Fillimi i ndërtimit Nëntor 2018
Përfundimi i ndërtimit Gusht 2020
Përshkrim

Kompleks banesash 2 dhe 3 kate me 1 kat nëntokë dhe mure rrethues.