Shkolla TES

“Institucion Arsimor Parauniversitar”, vendndodhja: Rr ”Bashkim Shkurti”, Yrshek (pas fabrikes Coca-Cola), Tirane me Investitor “Innovest” shpk.

Objekti perfshin ciklin e arsimit fillor, arsimit te mesëm, të ulët dhe arsim të mesëm të lartë. Objekti ka gjithsej 48 klasa dhe nje kapacitet prej 1248 nxënësish. Obkjekti ka 4 kate mbni tokë dhe 1 kat nëntokë.  Roli I Shoqërisë “ALES Construction” shpk është : Ndertimi I karabinase dhe struktures ndihmese si dhe ndërtim + sistemet mekanike te objektit në tërësi.

Kthehu

PARTNERS

×