MK Hotel

InvestitorLindner Albania Shpk
Vendndodhja:Brënda “Tirana Business Park”, Rruga e Rinasit, Tirane.

Ndërtesa është një dhe katër katëshe ndërtimi komercial pa parkim të nivelit nëntokësor. Nga pikëpamja sizmike sistemi i tij strukturor klasifikohet si sistemi i mureve të pakontrolluara.

Roli I Shoqerise “Ales Construction” shpk eshte Struktura e karabinase se objektit.

Kthehu

PARTNERS

×