Me daten 11 Shator 2019, perfundoi me sukses faza e pare e ndertimit te “MK Hotel” nga ana e “ALES Construction” shpk. 

×