Perfundimi i Fazes se pare te punimeve te MK Hotel” me Investitor “Lindner Albania”

Me daten 11 Shator 2019, perfundoi me sukses faza e pare e ndertimit te “MK Hotel” nga ana e “ALES Construction” shpk. 

Read More

Takim zyrtar me perfaqesues te Ambasades se Kuvajtit ne Shqiperi

Me daten 20.09.2019, ne ambientet e Shoqerise “Ales Construction” shpk, u zhvillua takim zyrtar me perfaqesues te Ambasades se Kuvajtit ne Shqiperi ne kuader te nje projekti te ri i cili pritet te zbatohet ne Shqiperi. 

Read More

×