Kulla “Qemal Stafa”

Detaje
Objekti Kulla "Qemal Stafa"
Investitor ALBSTAR
Roli i Ales Construction Sipërmarrës për punimet e strukturës së kullës, karpenteri, përgatitje dhe montim hekuri dhe betonim. Sheshi "Italia 1"
Sipërfaqe ndërtimi 54.000m2
Fillimi i ndërtimit Janar 2017
Përfundimi i ndërtimit Tetor 2019
Përshkrim

Kulla është një element i fuqishëm identifikues i kompleksit, duke qenë pjesa më e dukshme e saj.